Chladivá

 

Chladivá

Chladivo Fyzické parametre chladiva Hmotnosť
[kg]
Balenie Obj. číslo
DTN
Ilustrácia
R134a
Enviromentálna klasifikácia HFC 12,0 vratné 301.33.1005
Molekulárna hmotnosť 102,30
Bod varu (1 atm, °C) -26,05
Kritický tlak (bar) 40,56
Kritická teplota (°C) 101,00 13,6 nevratné 301.33.1015
Kritická hustota (gr/cm³) 0,512
Tekutá hustota (21,1°C, gr/cm³) 1,22
Hustota pár (gr/cm³) 0,0052
R404A
Enviromentálna klasifikácia HFC 9,0 vratné 301.33.1100
Molekulárna hmotnosť 97,60
Bod varu (1 atm, °C) -46,55
Kritický tlak (bar) 37,79
Kritická teplota (°C) 72,50 10,9 nevratné 301.33.1110
Kritická hustota (gr/cm³) 0,574
Tekutá hustota (21,1°C, gr/cm³) 1,063
Hustota pár (gr/cm³) 0,0054
R407C
Enviromentálna klasifikácia HFC 11,0 vratné 301.33.1200
Molekulárna hmotnosť 86,20
Bod varu (1 atm, °C) -42,00
Kritický tlak (bar) 46,33
Kritická teplota (°C) 86,11 11,3 nevratné 301.33.1210
Kritická hustota (gr/cm³) 0,512
Tekutá hustota (21,1°C, gr/cm³) 1,1589
Hustota pár (gr/cm³) 0,00462
R410A
Enviromentálna klasifikácia HFC 9,0 vratné 301.33.1300
Molekulárna hmotnosť 72,60
Bod varu (1 atm, °C) -51,66
Kritický tlak (bar) 47,69
Kritická teplota (°C) 70,16 11,3 nevratné 301.33.1305
Kritická hustota (gr/cm³) 0,552
Tekutá hustota (21,1°C, gr/cm³) 1,085
Hustota pár (gr/cm³) 0,00418
R417A
Enviromentálna klasifikácia HFC 12,0 vratné 301.33.1400
Molekulárna hmotnosť 108,90
Bod varu (1 atm, °C) -41,80
Kritický tlak (bar) 38,50
Kritická teplota (°C) 90,00
Kritická hustota (gr/cm³)  
Tekutá hustota (21,1°C, gr/cm³) 0,016
Hustota pár (gr/cm³) 0,00392
R507
Enviromentálna klasifikácia HFC 11,3 nevratné 301.33.1500
Molekulárna hmotnosť 98,90
Bod varu (1 atm, °C) -46,50
Kritický tlak (bar) 37,20
Kritická teplota (°C) 70,80
Kritická hustota (gr/cm³) 0,494
Tekutá hustota (21,1°C, gr/cm³) 1,057
Hustota pár (gr/cm³) 0,06825

 

Čistiaca kvapalina - preplachová

Fyzické parametre čistiacej kvapaliny Objem
nádoby
[L]
Obj. číslo
DTN
Ilustrácia
Čistiaca kvapalina
Enviromentálna klasifikácia   5,0 301.00.9000
Molekulárna hmotnosť 116,90
Bod varu (1 atm, °C) 32,00
Kritický tlak (bar) 44,00
Kritická teplota (°C) 208,30
Kritická hustota (gr/cm³)   nádoba
301.99.8200
Tekutá hustota (21,1°C, gr/cm³) 1,24
Hustota pár (gr/cm³)