Termostatické expanzné ventily

                                                                                                                                                           

Skrutkovací x skrutkovací prípoj 

Termostatické expanzné ventily T2, TE2

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje Obj. číslo Danfoss / Obj. číslo DTN
Vstup/Výstup Rozsah N: -40°C až +10°C Rozsah  NM
-40 až -5°C
Rozsah  NL
-40 až -15°C
Rozsah B: -60°C až -25°C
m in. x in. mm x mm Bez MOP MOP+15°C MOP 0°C MOP-10°C Bez MOP MOP -20°C
R22 TX 2 - 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3206 068Z3208 068Z3224 068Z3226 068Z3207 068Z3228
201.18.1000 201.18.1005 201.18.1006 201.18.1007 201.18.1008 201.18.1010
TEX 2 1/4" 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3209 068Z3211 068Z3225 068Z3227 068Z3210 068Z3229
201.18.1050 201.18.1055 201.18.1056 201.18.1057 201.18.1058 201.18.1060
R407C TZ2 - 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3496 068Z3514        
201.18.1015 201.18.1130        
TEZ2 1/4" 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3501 068Z3517        
201.18.1065 201.18.1070        
R134a TN2 - 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3346 068Z3347 068Z3393 068Z3369    
201.18.1020 201.18.1021 201.18.1022 201.18.1023    
TEN 2 1/4" 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3348 068Z3349 068Z3392 068Z3370    
201.18.1075 201.18.1080 201.18.1081 201.18.1082    
R404A
R507
TS2 - 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3400 068Z3402 068Z3406 068Z3408 068Z3401 068Z3410
201.18.1025 201.18.1030 201.18.1035 201.18.1040 201.18.1041 201.18.1045
TES2 1/4" 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3403 068Z3405 068Z3407 068Z3409 068Z3404 068Z3411
201.18.1085 201.18.1090 201.18.1095 201.18.1100 201.18.1101 201.18.1105

 

                                                                                                                                                      

Dýzy

Termostatické expanzné ventily T2, TE2

 

 

Dýza Rozsah N : -40 až + 10°C Obj. číslo
Danfoss
Obj. číslo
DTN
Výkon v kW
R22 R407C R134a R404A
R507
0X 0,5 0,5 0,4 0,38 068-2002 201.18.1500
00 1,0 1,1 0,9 0,7 068-2003 201.18.1501
01 2,5 2,7 1,8 1,6 068-2010 201.18.1502
02 3,5 3,8 2,6 2,1 068-2015 201.18.1503
03 5,2 5,6 4,6 4,2 068-2006 201.18.1504
04 8,0 8,6 6,7 6,0 068-2007 201.18.1505
05 10,5 11,3 8,6 7,7 068-2008 201.18.1506
06 15,5 16,7 10,5 9,1 068-2009 201.18.1507

Výkony sú počítané pri t0 = +5°C a tc= +32°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu

 

                                                                                                                                                    

Spodná časť ventilu 

Termostatické expanzné ventily TE5 - TE55

 

 

Typ Dýza Prípoje
Vstup x Výstup
Obj. číslo Danfoss / Obj. číslo DTN
mm Navárací priamy Navárací uhlový
TE5 0.5 - 4 12x16 067B4002 201.18.4605 067B4004 201.18.4600
12x22 067B4003 201.18.4615 067B4005 201.18.4610
16x22 067B4035 201.18.4625 067B4012 201.18.4620
22x28 067B4036 201.18.4635 067B4037 201.18.4630
TE12 5 - 7 22x28 067B4016 201.18.4645 067B4017 201.18.4640
TE20 8 - 9 22x28 067B4016 201.18.4645 067B4017 201.18.4640
TE55 10 - 13 28x35 067G4001 201.18.4655 067G4002 201.18.4650

 

                                                                                                                                          

Vrchná termostatická časť ventilu

Termostatické expanzné ventily TE5 - TE55

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Obj. číslo Danfoss / Obj. číslo DTN
Rozsah N: -40°C až +10°C Rozsah NM: -40°C až -5°C Rozsah B: -60°C až -25°C
m Bez MOP MOP+15°C MOP 0°C MOP -20°C
R407C TEZ5 1/4" 3,00 067B3278 067B3277    
201.18.4125 201.18.4130    
TEZ12 1/4" 3,00 067B3366 067B3367    
201.18.4135 201.18.4140    
TEZ20 1/4" 5,00 067B3371 067B3372    
201.18.4145 201.18.4150    
TEZ55 1/4" 5,00 067G3240 067G3241    
201.18.4155 201.18.4160    
R134a TEN5 1/4" 3,00 067B3297 067B3298    
201.18.4165 201.18.4170    
TEN12 1/4" 3,00 067B3232 067B3233    
201.18.4180 201.18.4190    
TEN12 1/4" 5,00 067B3363      
201.18.4185      
TEN20 1/4" 3,00 067B3292 067B3293    
201.18.4195 201.18.4205    
TEN55 1/4" 3,00 067G3222 067G3223    
201.18.4210 201.18.4220    
TEN55 1/4" 5,00 068G3230      
201.18.4215      
R404A
R507
TES5 1/4" 3,00 067B3342   067B3357 067B3343
201.18.4225   201.18.4230 201.18.4240
TES12 1/4" 3,00 067B3347   067B3345 067B3349
201.18.4245   201.18.4255 201.18.4265
TES12 1/4" 5,00 067B3346     067B3350
201.18.4250     201.18.4270
TES20 1/4" 3,00 067B3352   067B3351 067B3354
201.18.4275   201.18.4285 201.18.4295
TES20 1/4" 5,00 067B3356     067B3355
201.18.4280     201.18.4300
TES55 1/4" 3,00 067G3302   067G3303 067G3305
201.18.4305   201.18.4315 201.18.4325
TES55 1/4" 5,00 067G3301     067G3306
201.18.4310     201.18.4330
R22
R407C
TEX5 1/4" 3,00 067B3250 067B3267 067B3249 067B3251
201.18.4000 201.18.4005 201.18.4010 201.18.4020
TEX12 1/4" 3,00 067B3210 067B3227 067B3207 067B3211
201.18.4025 201.18.4035 201.18.4040 201.18.4050
TEX12 1/4" 5,00 067B3209     067B3212
201.18.4030     201.18.4055
TEX20 1/4" 3,00 067B3274 067B3286 067B3273 067B3276
201.18.4060 201.18.4070 201.18.4075 201.18.4085
TEX20 1/4" 5,00 067B3290     067B3287
201.18.4065     201.18.4090
TEX55 1/4" 3,00 067G3205 067G3220 067G3206 067G3207
201.18.4095 201.18.4105 201.18.4110 201.18.4115
TEX55 1/4" 5,00 067G3209     067G3217
201.18.4100     201.18.4120

 

                                                                                                                                                  

Dýzy

Termostatické expanzné ventily TE5 - TE55

 

 

Typ Rozsah N : -40°C až + 10°C Číslo
dýzy
Obj. číslo
Danfoss
Obj. číslo
DTN
Výkon v kW
R22 R407C R134a R404A
R507
TE5 10,4 10,7 6,68 8,17 0.5 067B2788 201.18.4500
TE5 19,1 19,6 12,2 14,9 1 067B2789 201.18.4505
TE5 26,3 27,2 17,0 20,5 2 067B2790 201.18.4510
TE5 33,8 34,8 21,8 26,3 3 067B2791 201.18.4515
TE5 46,0 47,4 29,7 35,7 4 067B2792 201.18.4520
TE12 57,2 55,8 37,7 50,7 5 067B2708 201.18.4525
TE12 76,3 73,9 50,1 64,0 6 067B2709 201.18.4530
TE12 97,8 94,3 65,7 81,3 7 067B2710 201.18.4535
TE20 128,0 118,0 77,8 87,1 8 067B2771 201.18.4540
TE20 150,0 136,0 92,3 102,0 9 067B2773 201.18.4545
TE55 169,0 161,0 111,0 128,0 10 067G2701 201.18.4550
TE55 184,0 175,0 122,0 138,0 11 067G2704 201.18.4555
TE55 202,0 191,0 134,0 152,0 12 067G2707 201.18.4560
TE55 245,0 232,0 166,0 182,0 13 067G2710 201.18.4565

Výkony sú počítané pri t0 = +4,4°C a tc= +38°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu

 

Pájkovací x pájkovací prípoj

Termostatické expanzné ventily TUA a TUAE aj pre R410A s vymeniteľnou dýzou

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje Obj. číslo Danfoss / Obj. číslo DTN
Vstup/Výstup Rozsah N: -40°C až +10°C
m in. x in. mm x mm Bez MOP
R410A TUAE 6 mm 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068U2780
201.18.2080

 

 

 

Dýzy

Termostatické expanzné ventily TUA a TUAE

 

 

Typ Rozsah N : -40 až + 10°C Obj. číslo
Danfoss
Obj. číslo
DTN
Výkon v kW
R410A
0 - 068U1030 201.18.2500
1 1,3 068U1031 201.18.2505
2 2,1 068U1032 201.18.2510
3 2,9 068U1033 201.18.2515
4 4,5 068U1034 201.18.2520
5 5,9 068U1035 201.18.2525
6 9,0 068U1036 201.18.2530
7 12,0 068U1037 201.18.2535
8 18,0 068U1038 201.18.2540
9 26,0 068U1039 201.18.2545

Výkony sú počítané pri t0 = +5°C a tc= +32°C

 

Skrutkovací x skrutkovací prípoj 

Termostatické expanzné ventily TMV, TMVX

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje Obj. číslo Honeywell / Obj. číslo DTN
Vstup/Výstup Rozsah: -50°C až +15°C Rozsah
-45 až +5°C
Rozsah
-50 až -10°C
Rozsah
-50 až -20°C
Rozsah
-50 až -27°C
m in. x in. mm x mm Bez MOP MOP+15°C MOP 0°C MOP-10°C MOP -18°C
R22 TMV - 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMV-00001 TMV-00004 TMV-00003   TMV-00002
201.36.9005 201.36.9006 201.36.9007   201.36.9008
TMVX 1/4" 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMVX-00101 TMVX-00104 TMVX-00103   TMVX-00102
201.36.9035 201.36.9036 201.36.9037   201.36.9038
R407C TMV - 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMV-00001 TMV-00004 TMV-00003   TMV-00002
201.36.9005 201.36.9006 201.36.9007   201.36.9008
TMVX 1/4" 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMVX-00101 TMVX-00104 TMVX-00103   TMVX-00102
201.36.9035 201.36.9036 201.36.9037   201.36.9038
R134a TMV - 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMV-00005 TMV-00007 TMV-00006    
201.36.9010 201.36.9011 201.36.9012    
TMVX 1/4" 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMVX-00105 TMVX-00107 TMVX-00106    
201.36.9040 201.36.9041 201.36.9042    
R404A
R507
TMV - 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMV-00008 TMV-00012   TMV-00011 TMV-00010 TMV-00009
201.36.9015 201.36.9025   201.36.9026 201.36.9027 201.36.9020
TMVX 1/4" 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMVX-00108 TMVX-00112   TMVX-00111 TMVX-00110 TMVX-00109
201.36.9000 201.36.9001   201.36.9002 201.36.9003 201.36.9004

 

Dýzy

Termostatické expanzné ventily TMV, TMVX

 

 

Tryska Rozsah : -50°C až + 15°C Obj. číslo
Honeywell
Obj. číslo
DTN
Výkon v kW
R22 R407C R134a R404A
R507
Skrutkovacia
verzia
VD 0,3 0,5 0,5 0,34 0,37 TMVD-00010 201.36.9101
VD 0,5 0,95 0,95 0,65 0,7 TMVD-00008 201.36.9102
VD 0,7 1,3 1,3 0,9 1,0 TMVD-00009 201.36.9103
VD 1,0 1,9 1,9 1,3 1,45 TMVD-00001 201.36.9104
VD 1,5 3,1 3,1 2,1 2,3 TMVD-00002 201.36.9105
VD 2,0 3,9 3,9 2,7 2,9 TMVD-00003 201.36.9002
VD 2,5 5,6 5,6 3,8 4,2 TMVD-00004 201.36.9003
VD 3,0 8,9 8,9 6,2 6,7 TMVD-00005 201.36.9106
VD 3,5 11,7 11,7 8,2 8,8 TMVD-00006 201.36.9107
VD 4,5 16,3 16,3 11,1 12,3 TMVD-00007 201.36.9108
VD 4,75 21,5 21,5 15,0 16,2 TMVD-00011 201.36.9004

Výkony sú počítané pri t0 = -10°C a tc= +25°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu

 

Skrutkovací x skrutkovací prípoj 

Termostatické expanzné ventily TIS, TISE

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje Obj. číslo ALCO / Obj. číslo DTN
Vstup/Výstup Rozsah
-45 až +20°C
Rozsah
-45 až 0°C
Rozsah
-45 až +10°C
Rozsah
-45 až +12°C
Rozsah
-45 až -3°C
Rozsah
-45 až -27°C
m in. x in. mm x mm Bez MOP MOP+10°C MOP+14°C MOP+15°C MOP 0°C MOP -20°C
R22 TIS-HW - 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802422          
201.04.1085          
TISE-HW
TISE-HW100
1/4" 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802423     802431    
201.04.1090     201.04.1095    
R407C TIS-NW - 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802437          
201.04.1100          
TISE-NW 1/4" 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802438          
201.04.1105          
R134a TIS-MW - 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802447          
201.04.1130          
TISE-MW
TISE-MW55
1/4" 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802448   802457      
201.04.1135   201.04.1080      
R404A
R507
TIS-SW
 TIS-SAD-10
- 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802461 802478        
201.04.1110 201.04.1150        
TISE-SW
TISE-SAD-10
TISE-SW75
TISE-SAD-20
1/4" 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802462 802479     802471 802474
201.04.1115 201.04.1155     201.04.1125 201.04.1120

 

Dýzy 

Termostatické expanzné ventily TIS, TISE

 

 

Tryska Rozsah : -45°C až + 20°C Obj. číslo
ALCO
Obj. číslo
DTN
Výkon v kW
R22 R407C R134a R404A
R507
Skrutkovacia
verzia
TIO-00X 0,5 0,5 0,3 0,4 800 532 201.04.1500
TIO-000 1,3 1,4 0,8 1,0 800 533 201.04.1505
TIO-001 3,2 3,5 1,9 2,3 800 534 201.04.1510
TIO-002 5,3 5,7 3,1 3,9 800 535 201.04.1515
TIO-003 8,5 9,2 5,0 6,2 800 536 201.04.1520
TIO-004 13,9 15,0 8,3 10,1 800 537 201.04.1525
TIO-005 16,9 18,3 10,1 12,3 800 538 201.04.1530
TIO-006 19,5 21,1 11,7 14,2 800 539 201.04.1535

Výkony sú počítané pri t0= +4°C a tc= +38°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu

 

Navárací x navárací prípoj 

Termostatické expanzné ventily TX6 pre R410A s pevne zabudovanou dýzou

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje Výkon v kW Obj. číslo
ALCO
Obj. číslo
DTN
Vstup/Výstup Rozsah : -45°C až +15°C
m mm x mm MOP+20°C
R410A TX6-Z12 6mm 1,50 12x16 16,0 801 510 201.04.9003
TX6-Z13 6mm 1,50 12x16 28,0 801 512 201.04.9004
TX6-Z14 6mm 1,50 16x22 40,0 801 514 201.04.9005
TX6-Z15 6mm 1,50 16x22 50,0 801 516 201.04.9007
TX6-Z16 6mm 1,50 22x28 74,0 801 518 201.04.9006
TX6-Z17 6mm 1,50 22x28 97,0 801 520 201.04.9008

 

 

Porovnanie veľkosti dýz pre chladivo R404A a výkonové tabuľky 

 
Výkon počítaný pre Te=+5°C, Tk=32°C, podchladenie 4K Výkon počítaný pre Te=+4°C, Tk=38°C, podchladenie 1K
Séria: TS2, TES2 Séria: TMV(X), TMV(X)BL, TMVL(X) Séria: TI-SW,TIE-SW,TIS-SW,TISE-SW Séria: TMV(X), TMV(X)BL, TMVL(X)
Veľkosť dýzy Výkon [kW] Veľkosť dýzy Výkon [kW] Veľkosť dýzy Výkon [kW] Veľkosť dýzy Výkon [kW]
0X 0.38 0.3 0.37 00 0.4 0.3 0.36
00 0.7 0.5 0.69 0 1.0 0.5 0.68
0.7 0.99 0.7 0.97
01 1.6 1.0 1.4 1 2.3 1.0 1.4
02 2.1 1.5 2.3 1.5 2.2
2.0 2.9 2 3.9 2.0 2.8
03 4.2 2.5 4.2 2.5 4.1
04 6.0 3.0 6.6 3 6.2 3.0 6.5
05 7.7 3.5 8.7 4 10.1 3.5 8.6
06 9.1 4.5 12.2 4.5 12.0
    4.75 16.1 5 12.3
        6 14.2 4.75 15.8