Refnety

 

Distribučné elementy pre montáž klimatizačných rozvodov - refnety
RBM - HY1043E
Tlačná strana Sacia strana

 

Typ A B C ø D ø E n Príslušenstvo ( redukcie ) Obj. číslo
DTN
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
RBM - HY1043E sacia strana 380 90 83.6 22.2 15.9 3 4x ø15.9 - ø9.5, 4x ø15.9 - ø12.7,
1x ø22.2 - ø15.9, 1x ø22.2 - ø19.1,
1x ø22.2 - ø28.6
401.56.9070
tlačná strana 360 60 - 15.9 9.5 3 1x ø22.2 - ø15.9, 1x ø15.9 - ø9.5,
1x ø15.9 - ø12.7

 

 

RBM - BY55E, BY105E, BY205E, BY305E
Strana kvapaliny Sacia strana

 

Typ A B ø C ø D Príslušenstvo ( redukcie ) Obj. číslo
DTN
[mm] [mm] [mm] [mm]
RBM - BY55E sacia strana 160 80 15.9 15.9 1x ø15.9 - ø12.7,  2x ø15.9 - ø19.1,
2x ø15.9 - ø12.7 - ø9.5
401.56.9050
tlačná strana 360 60 9.5 9.5 2x ø9.5 - ø6.4
RBM - BY105E sacia strana 380 90 22.2 22.2 2x ø22.2 - ø15.9,  2x ø22.2 - ø28.6,
1x ø15.9 - ø12.7 - ø9.5
401.56.9055
tlačná strana 360 60 15.9 15.9 1x ø15.9 - ø12.7,  1x ø15.9 - ø12.7 - ø9.5,
1x ø15.9 - ø12.7 - ø9.5 - ø6.4
RBM - BY205E sacia strana 380 90 31.8 28.6 1x ø28.6 - ø15.9, 1x ø31.8 - ø28.6, 2x ø28.6 - ø22.2,
1x ø28.6 - ø34.9, 1x ø31.8 - ø34.9,
1x ø15.9 - ø12.7 - ø9.5
401.56.9060
tlačná strana 360 60 15.9 15.9 1x ø15.9 - ø12.7,  1x ø15.9 - ø12.7 - ø9.5 - ø6.4
RBM - BY305E sacia strana 380 90 38.1 38.1 1x ø28.6 - ø22.2, 3x ø38.1 - ø34.9, 2x ø38.1 - ø41.3,
2x ø38.1 - ø28.6, 1x ø38.1 - ø15.9,
1x ø15.9 - ø12.7 - ø9.5
401.56.9065
tlačná strana 360 60 22.2 22.2 3x ø22.2 - ø19.1 - ø15.9,
1x ø15.9 - ø12.7 - ø9.5 - ø6.4