Klampiarenské prvky

 

Klampiarenské prvky pre chladiarenské a mraziarenské boxy

Materiál Typ
profilu
Model Rozmery
x/y/z
[mm]
Dĺžka
prvku
[mm]
Obj. číslo DTN Ilustrácia
Oceľ RAL 9002 - farba
z vonkajšej strany
"U" profil PU 40mm 40/43/40 4 000 602.00.1010
PU 60mm 40/63/40 4 000 602.00.1011
PU 80mm 40/83/40 4 000 602.00.1012
PU 100mm 50/103/50 4 000 602.00.1013
PU 120mm 50/123/50 4 000 602.00.1014
PU 150mm 50/153/50 4 000 602.00.1015
"L" profil PU 40mm 40/60/ - 4 000 602.00.1001
PU 60mm 50/80/ - 4 000 602.00.1002
PU 80mm 50/100/ - 4 000 602.00.1003
PU 100mm 70/70/ - 4 000 602.00.1004
PU 120mm 80/80/ - 4 000 602.00.1005
PU 150mm 100/100/ - 4 000 602.00.1006
PU 100mm 30/130/ - 4 000 602.00.1007
Inox (lesklá nerez) "U" profil PU 40mm 40/43/40 2 000 602.00.1020
PU 60mm 40/63/40 2 000 602.00.1021
PU 80mm 40/83/40 2 000 602.00.1022
PU 100mm 50/103/50 2 000 602.00.1023
PU 120mm 50/123/50 2 000 602.00.1024
PU 150mm 50/153/50 2 000 602.00.1025
"L" profil PU 40mm 40/60/ - 2 000 602.00.1026
PU 60mm 50/80/ - 2 000 602.00.1027
PU 80mm 50/100/ - 2 000 602.00.1028
PU 100mm 70/70/ - 2 000 602.00.1029
PU 120mm 80/80/ - 2 000 602.00.1030
PU 150mm 100/100/ - 2 000 602.00.1031
PU 100mm 30/130/ - 2 000 602.00.1032